Αρχική > Προϊόντα > Ανά οίκο > Codonics

Codonics

VIRTUA & VIRTUA XR Ρομποτικό σύστημα έκδοσης-εγγραφής CD/DVD Ιατρικών Εξετάσεων

To σύστημα VIRTUA-XR, του οίκου Codonics, είναι ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ σύστημα έκδοσης Ιατρικών Οπτικών δίσκων (CD/DVD), σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για χρήση σε σύνθετο περιβάλλον πολλαπλών μεθόδων απεικόνισης...

VIRTUA C & VIRTUA E Ρομποτικό σύστημα έκδοσης-εγγραφής CD/DVD Ιατρικών Εξετάσεων

To σύστημα VIRTUA-Ε, του οίκου Codonics, είναι ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ σύστημα έκδοσης Ιατρικών Οπτικών δίσκων (CD/DVD), σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για χρήση σε σύνθετο περιβάλλον πολλαπλών μεθόδων απεικόνισης...

Εκτυπωτής Horizon SF

To σύστημα Horizon SF, του οίκου Codonics, είναι καταγραφικό σύστημα ξηράς εκτύπωσης φιλμ και ειδικού χαρτιού, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για εκτύπωση φιλμ και ειδικού χαρτιού στο φως της ημέρας...

Σύστημα Διαχείρισης-Αρχειοθέτησης Ιατρικών Εικόνων Infinity

To Infinity είναι ένα σύστημα διαχείρισης-Αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων που σας εξασφαλίζει γρήγορη και οικονομική τοπική αρχειοθέτηση και πρόσβαση. Είναι ιδιαίτερα χρίσημο για αρχειοθέτηση εξετάσεων...

Σύστημα εισαγωγής είκόνων από cd σε PACS

Το σύστημα Integrity είναι ένα σύστημα εισαγωγής εικόνων από CD σε PACS. Παρέχει την δυνατότητα να μετατρέψει εικόνες και δεδομένα που αποκτήθηκαν και ενεγράφησαν σε διαφορετικά πληροφορικά συστήματα-συστήματα...

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας.

Επικοινωνία

Αδριανουπόλεως 35, Θεσσαλονίκη 55133
Τηλ.: 2310.927437  Fax: 2310.927438

Μιχαλακοπούλου 153, Αθήνα 11527
Τηλ: 210.7702708   Fax: 210.7702783

Επίσημες αντιπροσωπείες
<h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p>
sg