Αρχική > Προϊόντα > Εκτυπωτής Horizon SF

Εκτυπωτής Horizon SF

To σύστημα Horizon SF, του οίκου Codonics, είναι καταγραφικό σύστημα ξηράς εκτύπωσης φιλμ και ειδικού χαρτιού, σύγχρονης τεχνολογίας,
κατάλληλο για εκτύπωση φιλμ και ειδικού χαρτιού στο φως της ημέρας (Daylight), χωρίς χημική επεξεργασία.
Είναι το μοναδικό σύστημα που μπορεί να εκτυπώνει σε φιλμ, φωτογραφικό χαρτί και έγχρωμο φωτογραφικό χαρτί υψηλής ποιότητας!
Το σύστημα είναι κατάλληλο για σύνδεση με μονάδες Υπολογιστικής Ακτινολογίας, όπως αξονικούς - μαγνητικούς τομογράφους, PACS,
ψηφιακά αγγειογραφικά καθώς επίσης και με μονάδες πυρηνικής ιατρικής (NM/PET). Επίσης μπορεί να συνδεθεί με ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα, μαστογράφους και υπερηχογράφους.
Δέχεται 3 κασσέτες των 100 φίλμ/φψτογραφικών σείδων και εκτυπώνει σε διαστάσεις Α,Α4,18 χ24 και 24 χ30

Επιστροφή
Newsletter

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας.

Επικοινωνία

Αδριανουπόλεως 35, Θεσσαλονίκη 55133
Τηλ.: 2310.927437  Fax: 2310.927438

Μιχαλακοπούλου 153, Αθήνα 11527
Τηλ: 210.7702708   Fax: 210.7702783

Επίσημες αντιπροσωπείες
<h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p> <h2></h2><p></p>
sg